X

Responsive image

Fellingsbørs

 

Sist oppdatert:

Tabellen er sortert med høyste totale poengsum øverst Høyest poengsum totalt
25.01.2022 Typer av smårovvilt med poeng pr. individ i parantes
Jeger Mårhund (50) Rødrev (20) Mår (10) Grevling (5) Mink (5) Røyskatt (5) Kråke (5) Ravn (5)
Andreas F Fjærli   80         5   85
Bjørn Sæther   40 20 5     20   85
Jørgen Holsetstuen   20             20
Kurt Rønning             20   20
Isak B Rønning             15   15
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Antall fanget/skutt 0 7 2 1 0 0 12 0  
01.04.20-31.03.21 0 14 7 7 0 0 20 3
01.04.19-31.03.20 0 25 2 6 1 0 35 10
01.04.18-31.03.19 0 34 13 4 4 1 76 5
01.04.17-31.03.18 0 16 8 0 1 0 26 0