X

Responsive image

Fellingsbørs

 

Sist oppdatert:

Tabellen er sortert med høyste totale poengsum øverst Høyest poengsum totalt
23.02.2021 Typer av smårovvilt med poeng pr. individ i parantes
Jeger Mårhund (50) Rødrev (20) Mår (10) Grevling (5) Mink (5) Røyskatt (5) Kråke (5) Ravn (5)
Steffen S Haugen   80         35 5 120
Kristian Megård       5     30 5 40
Andreas F Fjærli   20 10           30
Ronja Henden   20             20
Odd R Kalvik   20             20
Jørgen Holsetstuen       10         10
Kurt Rønning       5     5   10
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Antall fanget/skutt 0 7 1 4 0 0 14 2  
01.04.19-31.03.20 0 25 2 6 1 0 35 10
01.04.18-31.03.19 0 34 13 4 4 1 76 5
01.04.17-31.03.18 0 16 8 0 1 0 26 0