X

Responsive image

Fellingsbørs

 

Sist oppdatert:

Tabellen er sortert med høyste totale poengsum øverst Høyest poengsum totalt
23.07.2022 Typer av smårovvilt med poeng pr. individ i parantes
Jeger Mårhund (50) Rødrev (20) Mår (10) Grevling (5) Mink (5) Røyskatt (5) Kråke (5) Ravn (5)
Steffen S Haugen   120   10         130
Johnny Henden   20     25       45
Kennet Haarstad     20 10     15   45
Jørgen Holsetstuen   40             40
Grim Sæterbø     30 5         35
Andreas F Fjærli   20             20
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Antall fanget/skutt 0 10 5 5 5 0 3 0  
01.04.21-31.03.22 0 19 11 1 6 0 38 1
01.04.20-31.03.21 0 14 7 7 0 0 20 3
01.04.19-31.03.20 0 25 2 6 1 0 35 10
01.04.18-31.03.19 0 34 13 4 4 1 76 5
01.04.17-31.03.18 0 16 8 0 1 0 26 0