X

Responsive image

Blåfjellakortet - smårovviltjakt

Vi ønsker velkommen til jakt på smårovvilt i vår flotte natur i Halsa kommune og Åsskard i Surnadal kommune - kort vei fra Kristiansund, Sunndalsøra og Trondheim. Vi har her et tilbud til deg som vil jakte på smårovvilt. Vi har et kort som er billig og lett tilgjengelig for deg som jeger. På de fleste eiendommer i Blåfjella er det god tilgang på smårovvilt, så sjansen for å få en fin jakttur er absolutt til stede. Som detaljkart anbefaler vi turkart for Halsa som dekker det meste av arealet, eller Fjordruta-kartet som dekker et noe større areal enn Blåfjellaområdet. Av andre kart en kan bruke anbefaler vi kartverkets M711-serie, området dekkes da av Halsa (blad 1421 III) og Vinjeøra (blad 1421 II).

Jaktområde og arter

Kortet gir innehaver rett til å drive jakt og fangst på smårovvilt i Blåfjellas arealer over tregrensa (se kart på denne siden). For jakt og fangst i lavlandet, under tregrensa og på innmark, må den enkelte grunneiers tillatelse innhentes. Utlegging av åte og bruk av feller som fanger viltet levende, krever i alle tilfelle spesiell tillatelse fra grunneierne.

Jaktbare arter er rødrev, (vill)mink, mår, grevling, røyskatt, kråke, ravn og skjære.

Blåfjella felles kortområde viser for øvrig til enhver tids lovverk for jakt og fangst.

Jakttider og utsalgssteder

Jaktsesongen går fra 16. april til 15. april påfølgende år.

Det selges bare sesongkort og kun i gjennom Inatur. Jaktkortet koster 100,- kroner. Dette er samtidig en deltakeravgift i en konkurranse med premiering. Reglene for konkurransen er nærmere beskrevet under. Det gjøres oppmerksom på at reglene for konkurransen kan forandres fra år til år.

Rapportering av fangst og premiering

Fangstrapportering er obligatorisk for smårovviltjakt og skal rapporteres fortløpende til Blåfjellas kontaktpersoner. Vi gjør oppmerksom på at denne rapporteringen kommer i tillegg til rapporteringen Inatur krever. Det er viktig at fangstrapporter leveres inn selv om du ikke har skutt/fanget noe. Felt vilt vises frem til en av de oppnevnte kontaktpersonene og i henhold til gitte rutiner:

  • For pelsvilt leveres sammenbundne labber i gjennomsiktig lukket plastpose (enten framføtter med 5. kloa, eller alle fire labbene, eller hvis dyret skal prepareres må hele dyret vises frem).
  • For kråkefugler skal to føtter bundet sammen parvis vises frem.

Skuddpremiens størrelse vil til enhver tid være tilgjengelig her på Blåfjellas hjemmeside. Blåfjella fører regnskap over fellingene etter oppgave gitt av kontaktpersonene og betalere ut skuddpremier etter endt jaktsesong. Felt smårovvilt blir publisert i en fellingsbørs. Jaktsesongen og konkurransen går fra 16. april til 15. april påfølgende år. Siste frist for å rapportere felt smårovvilt er 17. april (to dager etter revejaktas slutt).

Skuddpremier og kontaktpersoner finner du her.

Fellingsbørs finner du her.

Generelle regler

Kjøpt jaktkort refunderes ikke. Jegerne skal vise tilbørlig hensyn til andre brukere av utmarka, herunder andre jegere. Innehavere av kortet plikter å ta hensyn til annen aktivitet og ordinær jakt som foregår i Blåfjellas område. Spesielt tenker vi her på allmennhetens bruk av utmarka samt utøvelse av annen småviltjakt og storviltjakt. Overtredelse av viltlovgivning med tilhørende forskrifter kan føre til anmeldelse, inndragning av jaktkort og nekt av jakt på Blåfjellas område i framtiden. Jaktsesongen varer fra 16. april til 15. april det påfølgende år, og den følger direktoratets til enhver tid gjeldende jakttider for de enkelte arter. Se ”Forskrift om jakt- og fangsttider, 2017–2022”. Blåfjella forbeholder seg retten til å kunne endre jakttiden i løpet av jaktperioden (en slik endring vil bli varslet i god tid).

Sponsorer