X

Responsive image

Blåfjellakortet - smårovviltjakt

Vi ønsker velkommen til jakt på smårovvilt i vår flotte natur i Halsa kommune og Åsskard i Surnadal kommune - kort vei fra Kristiansund, Sunndalsøra og Trondheim. Vi har her et tilbud til deg som vil jakte på smårovvilt. Vi har et kort som er billig og lett tilgjengelig for deg som jeger. På de fleste eiendommer i Blåfjella er det god tilgang på smårovvilt, så sjansen for å få en fin jakttur er absolutt til stede.

Jaktområde og arter

Kortet gir anledning til å drive jakt og fangst på smårovvilt, innenfor gjeldende jakt- og fangsttider, på grunneiernes arealer i Blåfjella (se kart på denne siden).

  • Det er den enkelte jegers ansvar å innhente grunneiers tillatelse til jakt på smårovvilt.

  • Jaktbare arter er mårhund, mår, rødrev, (vill)mink, grevling, røyskatt, kråke og ravn.

Ved jakt i nærheten av og på innmark skal den enkelte grunneier forespørres. Som detaljkart anbefaler vi turkart for Halsa som dekker det meste av arealet, eller Fjordruta-kartet som dekker et noe større areal enn Blåfjellaområdet. Av andre kart kan en bruke kartverkets M711 serie, området dekkes da av Halsa (blad 1421 III) og Vinjeøra (blad 1421 II).

Jakttider og utsalgssteder

 

Jaktsesongen følger jegeråret, det vil si at den varer fra 1. april til 31. mars og den følger direktoratets til en hver tid gjeldende jakttider for de enkelte arter. Se ”Forskrift om jakt- og fangsttider, 2017–2022”. Blåfjella forbeholder seg retten til å kunne endre jakttiden i løpet av jaktperioden (en slik endring vil bli varslet i god tid).

Det selges bare sesongkort og kun i gjennom iNatur. Denne løsningen finner du også i menyen til venstre. Jaktkortet koster 100,- kroner. Dette vil da samtidig være en deltageravgift i en konkurranse om premiering av de tre beste jegerne for hver sesong.

Jegeren plikter å sette seg inn i jaktreglene som Blåfjella har for jakt på smårovvilt.

Rapportering av fangst og premiering

Fangstrapportering er obligatorisk for smårovviltjakt og skal rapporteres fortløpende til Blåfjellas kontaktpersoner. Vi gjør oppmerksom på at denne rapporteringen kommer i tillegg til rapporteringen iNatur krever. Det er viktig at fangstrapporter leveres inn selv om du ikke har skutt/fanget noe. Felt vilt vises frem til en av de oppnevnte kontaktpersonene og i henhold til gitte rutiner:

  • For pelsvilt leveres sammenbundne labber i gjennomsiktig lukket plastpose (enten fremføtter med 5. kloa, eller alle fire labbene, eller hvis dyret skal prepareres må hele dyret vises frem).
  • For kråkefugler skal to føtter bundet sammen parvis vises frem.

Skuddpremiens størrelse vil til en hver tid være tilgjengelig her på Blåfjellas hjemmeside. Blåfjella fører regnskap over fellingene etter oppgave gitt av kontaktpersonene og betalere ut skuddpremier etter endt jaktsesong. Videre blir de tre personene med høyest poengsum etter endt sesong premiert ekstra. I undermenyen <Fellingsbørs> til denne siden er det oversikt over poengene så langt. Konkurransen følger jeger- /jaktåret, altså 1. april til 31. mars.

Skuddpremier og kontaktpersoner finner du her.

Åtejakt

Kortet gir også tillatelse for bruk av åte og feller for fangst av mår, rødrev og villmink. Fellene skal merkes tydelig med navn og telefon-/mobilnummer. Utlegging av åte og feller for rødrev o. a. krever spesiell tillatelse fra grunneierne. Det samme gjelder for oppsett av kråkefeller, ta eventuelt kontakt med Blåfjella for avklaring av mulighetene for dette. Ved utplassering av feller skal grunneier ha beskjed før fellene utplasseres. En kan også kontakte Blåfjella for og høre om de har klarerte områder. En del av åtejakta på smårovvilt vil foregå på eller i nærheten av innmark. Det er heller ikke tillatt å løsne skudd på innmark uten grunneiers tillatelse.

Generelle regler

Kjøpt jaktkort refunderes ikke. Jegerne skal vise tilbørlig hensyn til andre brukere av utmarka, herunder andre jegere. Innehavere av kortet plikter å ta hensyn til annen aktivitet og ordinær jakt som foregår i Blåfjellas område. Spesielt tenker vi her på allmennhetens bruk av utmarka samt utøvelse av annen småviltjakt og storviltjakt. Overtredelse av viltlovgivning med tilhørende forskrifter kan føre til anmeldelse, inndragning av jaktkort og nekt av jakt på Blåfjellas område i framtiden.

Sponsorer