X

Responsive image

Blåfjellakortet - rypejakt

Også i år innføres baglimit for hele sesongen 2022.

Baglimiten settes til 2 ryper pr. jeger pr. dag.

 

Vi ønsker velkommen til rypejakt i flott natur i Heim kommune og Åsskard i Surnadal kommune - kort vei fra Kristiansund, Sunndalsøra og Trondheim.

Jaktterrenget

Jaktbart område består av flere områder, se også kart over området til venstre på denne siden. Det er to større områder, det ene er Blåfjellet-Tindan- Hjelmen og Saufjellet og det andre er Møkkelfjellet - Blåfjellet og Lykkjefjellet. Det er også to mindre områder, det ene er Saksa/Blåfjellet og Tussanområdet og det andre er Bøliaområdet. Mesteparten av området er kupert, hvor skoggrensa ligger på mellom 400 – 500 meter, men noen få plasser kan den gå høyere opp.

Fuglebestand

Jaktbare arter er kun lirype og fjellrype.

Jaktkort, utsalgssteder og kart

Jaktkort med perioder, priser, utsalgssteder og kart finner du i menyen til venstre. Jaktkort kan også løses på internett hos Inatur. Denne løsningen finner du også i menyen til venstre. Som kart anbefaler vi turkart for Halsa som dekker det meste av arealet, eller Fjordruta-kartet som dekker et noe større areal enn Blåfjellaområdet. Av andre kart kan en bruke kartverkets M711 serie, området dekkes da av Halsa (blad 1421 III) og Vinjeøra (blad 1421 II).

Rapportering av fangst

Blåfjella ønsker tilbakemeldinger om jakta, og til venstre på denne siden finner du et rapportskjema som kan skrives ut og sendes til oss. Du kan også registrere deg som bruker hos oss og få tilgang til registrering av fangsten via vår hjemmeside.

Generelle regler

Jakttid er fra og med 10. september og til og med 23. desember. Det er bare anledning til jakt på rype (lirype og fjellrype). Jakta kan kun foregå over tregrensa og det er heller ikke anledning til bruk av hund. Baglimit kan innføres og kvote kan settes ut fra bestand. Årlige bestemmelser. Jaktstopp innføres i år der bestanden tilsier det. Inndeling av jaktperioder kan innføres, dette for å dempe jaktpresset tidlig i jakta og andre perioder. En kan også legge begrensninger i antall solgte kort. Husk å ta spesielle hensyn når du parkerer og når du ferdes i kulturlandskapet. Kjøpt kort refunderes ikke.

Sponsorer