X

Responsive image

Om Blåfjella felles kortområde

Blåfjella felles kortområde består av Åsskard Utmarkslag, Halsabygda storviltvald, Betna og Vågland Utmarkslag, Valsøyfjord Utmarkslag og Lerviklandet, Rodal og Engdal Utmarkslag. Disse lagene består av rettighetshavere med jakt- og fiskerett innenfor kortområdet. Laget ble stiftet 9.desember 2010. Hvert av lagene har en representant i styret med personlig vararepresentant.

Blåfjella felles kortområde dekker vel 500 km2 landareal og omfatter hele Halsa kommune samt Åsskard i Surnadal kommune. Lagets formål er å tilrettelegge og forvalte utmarksressursene som en del av landbruksnæringen, samt å tilgodese medlemmene og rettighetshaverne samt den øvrige befolknings interesser. Laget har påtatt seg å administrere og forvalte rypejakt i fjellet og innlandsfiske, i tråd med medlemmenes interesser.

Av totalarealet som er på 500.900 daa, er drøyt 10.500 daa fiskevann, (omlag 80 vann i alt), og vel 187.700 daa er fjellterreng.

Til venstre for denne teksten vil du finne relevante dokumenter angående styre og stell av området.

Vi kan kontaktes via disse adressene:

  Epost
  eller
  Blåfjella felles kortområde
Valsøyfjordvegen 1588
  6687 Valsøyfjord
Samarbeidspartnere

Bilder