X

Responsive image

Blåfjellakortet - fiske

Vi ønsker velkommen til fiske i flott natur i Halsa kommune og Åsskard i Surnadal kommune - kort vei fra Kristiansund, Sunndalsøra og Trondheim.

Fiskevann

Området har vel 80 fiskevann, vannene varierer i størrelse og beliggenhet, fra vann nær veien til bortgjemte vann. Her kan en finne fiskevann i kulturlandskapet, i skogen og i høyfjellet. Fisken er av varierende størrelse og mengde. Her kan en finne vann der en kan nyte roen, og leter en litt kan størrelsen på fisken være svært fin. Med andre ord noe for en hver smak.

Fiskebestand

En finner oftest rene vann med ørret, i noen er det imidlertid både ørret og røye.

Fiskekort, utsalgssteder og kart

Fiskekort med perioder, priser, utsalgssteder og kart finner du i menyen til venstre. Du kan også løse fiskekort med SMS. Systemet er enkelt, du sender en kode for dags-, ukes- eller sesongkort til et 4-sifret nummer. Ved å gjøre dette får du tilbake en kvittering som viser hvilket kort du har løst. Denne kvitteringen skal så fremvises ved kontroll. Kostnaden av kortet vil bli belastet din mobilregning. Fiskekort kan også løses på internett hos Inatur. Begge løsningene finner du også i menyen til venstre. Som kart anbefaler vi turkart for Halsa som dekker det meste av arealet, eller Fjordruta-kartet som dekker et noe større areal enn Blåfjellaområdet. Av andre kart kan en bruke kartverkets M711 serie, området dekkes da av Halsa (blad 1421 III) og Vinjeøra (blad 1421 II).

Rapportering av fangst

Blåfjella ønsker tilbakemeldinger om fisket, og til venstre på denne siden finner du et rapportskjema som kan skrives ut og sendes til oss.

Generelle regler

Fiskesesongen er hele året (01.01 - 31.12). Fiskekortet gjelder for fiske med inntil 2 stenger og fiske med oter. Det tillates fiske i alle vann og vassdrag med følgende unntak:

  • Bøvra
  • Settemselva
  • Betnaelva – nedafor Litlvatnet
  • Sandåa – nedafor fossen
  • Rodalselva – nedafor fossen ved Seterbrua
  • Engdalselva – nedafor Stampfossen

Garnfiske er tillatt i enkelte vann, se hvilke her eller i valget Fiskeinfo til venstre på denne siden. I øvrige vann er garnfiske ikke tillatt for andre enn grunneierne. Det kan ikke brukes motor i noen av vannene. Levende agn med unntak av mark er forbudt. Husk å ta spesielle hensyn når du parkerer og når du ferdes i kulturlandskapet. Kjøpt kort refunderes ikke.

Det er så langt ikke funn av ørekyte i området, og vi ber om at hvis en finner ørekyte så rapporteres det til oss.

Sponsorer