X

Responsive image

Velkommen til Blåfjella

Vi ønsker velkommen til spennende opplevelser i naturen på Nordmøre og ønsker deg god tur ut i utmarka vår, både på rypejakt og fiske. Her på nettsidene våre vil du finne informasjon om Blåfjella felles kortområde og mulighetene for å drive jakt, fiske og friluftsliv innenfor vårt område. Du finner også informasjon om det arbeidet som styret utfører.

Beliggenhet og beskrivelse

Blåfjella ligger i Halsa og Surnadal kommuner på Nordmøre. Området strekker seg fra sjøen og opp til Hjelmen som er det høyeste fjellet i området med sine 978 m.o.h. Blåfjella er et område på vel 500 kvadratkilometer der omlag 10,5 kvadratkilometer består av fiskevann og 187,5 kvadratkilometer er fjellområder. Området eies av private grunneiere, som på denne måten ønsker å informere om mulighetene til jakt og fiske.

Fiskevann

Området har vel 80 fiskevann, vannene varierer i størrelse og beliggenhet, fra vann nær veien til bortgjemte vann. Fisken er av varierende størrelse og mengde. Her kan en finne vann der en kan nyte roen, og leter en litt kan størrelsen på fisken være svært fin. En finner oftest rene vann med ørret, i noen er det imidlertid både ørret og røye.

Jaktterrenget

Jaktbart område består av flere områder. Det er to mindre områder, det ene er Saksa/Blåfjellet og Tussanområdet og det andre er Bøliaområdet. Det er også to større områder, det ene er Blåfjellet- Tindan-Hjelmen og Saufjellet og det andre er Møkkelfjellet-Blåfjellet og Lykkjefjellet. Mesteparten av området er kupert, hvor skoggrensa ligger på mellom 400 – 500 meter, men noen få plasser kan den gå høyere opp.  

 

Sponsorer

Bilder