Fellingsbørs Minimer

Fellingsbørs 01.04.2018 - 31.03.2019

Sist oppdatert: Tabellen vil være sortert med jeger (alfabetisk) som har høyeste poengsum totalt øverst
Høyest 
poengsum 
totalt
17.02.2019 Type felte smårovvilt med poeng pr. individ i parentes
Navn på jeger Mårhund (50) Rødrev (20) Mår (10) Grevling (5) Mink (5) Røyskatt (5) Kråke (5) Ravn (5)
Lars O Moen   140             140 
Johnny Henden   100           10 110 
Andreas F Fjærli   60 10       5   75 
Kristian I Megård    20   10     25   55
Ivan A Lyng   40             40
Kurt Rønning
        20   15   35
Eskil R Håvik 
  20             20
Håkon Olsen
  20             20
Tor A Haltbakk


        5   5


       
           
             

                   
Antall felte:
20 1 2 4
10 2  

Fellingsbørs 15.06.2017 - 31.03.2018 Minimer
Sist oppdatert: Tabellen vil være sortert med jeger (alfabetisk) som har høyeste poengsum totalt øverst
Høyest 
poengsum 
totalt
31.03.2018 Type felte smårovvilt (poeng pr. individ i parentes)
Navn på jeger Mårhund (50) Rødrev (20) Mår (10) Grevling (5) Mink (5) Røyskatt (5) Kråke (5) Ravn (5)
Andreas F Fjærli   40 30       28   95
Bjørn Sæther      40       55   95
Steffen S Haugen   80 10       5   95
Ola Stivold   40         5   45
Elida Sofie Aase 40
40
Marius Haarstad   40             40
Ole Snekvik
40 40
Kåre J Betten 20         10   30
Kurt Rønning         5   20   25
Håkon Olsen   20             20
Kristian I Megård
10 10
Antall felte: 16 8
1 26
 

© Copyright 2019 av Blåfjella  |  Betingelser for bruk  |  Uttalelse om privatliv  |  Logg inn  | 
Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!