Fellingsbørs Minimize
Fellingsbørs 15.06.2017 - 31.03.2018

Sist oppdatert: Tabellen vil være sortert med jeger (alfabetisk) som har høyeste poengsum totalt øverst
Høyest 
poengsum 
totalt
14.11.2017 Type felte smårovvilt (poeng pr. individ i parantes)
Navn på jeger Mårhund (50) Rødrev (20) Mår (10) Grevling (5) Mink (5) Røyskatt (5) Kråke (5) Ravn (5)
 Elida Sofie Aase
  40          
40
 Ole Snekvik
  40
            40
 Kåre J. Betten
  20
        10
  30
 Håkon Olsen
  20
            20
 Kurt Rønning


5
15
20

 
                   
 Antall felte:
  6


1

5

 

Copyright 2017 by DotNetNuke Corporation  |  Terms Of Use  |  Privacy Statement  |  Login  | 
Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!