Nyheter
19

Vi har i høst satt i gang et prosjekt angående kultivering av Rognskogvatnet (Storvatnet). Rognskogvatnet inneholder både ørret, røye, ål og stingsild. Særlig bestanden av ørret bærer preg av at vannet er overbefolket. Det er mye små fisk, det er lett å få store mengder og fisken inneholder parasitter. Bestanden av røye er av bedre kvalitet, den er også større og inneholder lite eller ingen parasitter.

Prosjektet er forventet å gå over tre til seks år. En beskrivelse av prosjektet finner du her. Du finner det også i menyen under fiske og prosjekt.

Actions: E-mail |

Post Rating

Sammarbeidspartnere Minimize
Minimize
Rognskogfjellet
Røye på tørr grunn
Ryphaugen og Steinhaugen
Botnavatnet
40 minutter fiske
Stolt fisker
Slukfisker
Fin fangst
Røye i Rognskogvatnet
Hjelmen
Copyright 2019 by DotNetNuke Corporation  |  Terms Of Use  |  Privacy Statement  |  Login  | 
Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!