Nyheter
19

Vi har i høst satt i gang et prosjekt angående kultivering av Rognskogvatnet (Storvatnet). Rognskogvatnet inneholder både ørret, røye, ål og stingsild. Særlig bestanden av ørret bærer preg av at vannet er overbefolket. Det er mye små fisk, det er lett å få store mengder og fisken inneholder parasitter. Bestanden av røye er av bedre kvalitet, den er også større og inneholder lite eller ingen parasitter.

Prosjektet er forventet å gå over tre til seks år. En beskrivelse av prosjektet finner du her. Du finner det også i menyen under fiske og prosjekt.

Actions: E-mail |

Post Rating

Sammarbeidspartnere Minimize
Minimize
Isfiske på Dennåvatnet
Hennafjellet
Slukfisker
Fornøyd rypejeger
Fin fangst
40 minutter fiske
Stolt fisker
Ryphaugen og Steinhaugen
Fornøyd isfisker
Storfjellet
Copyright 2018 by DotNetNuke Corporation  |  Terms Of Use  |  Privacy Statement  |  Login  | 
Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!