Nyheter
01

Salgs- og fangstatistikker er nå oppdatert med tall fra 2019. Oversikten over fanget fisk, skutte ryper og solgte jakt- og fiskekort er ajour pr 31.12.2019. Vi takker alle som har bidratt ved å rapportere fangsten sin i 2019.


Statistikkene finner en under menyvalget <Fiske> og <Rypejakt>.


Dessverre er det færre som har rapportert i 2019, det gjelder spesielt for fisk.

Actions: E-mail |

Post Rating

Sammarbeidspartnere Minimize
Minimize
Rognskogfjellet
Slukfisker
Ryphaugen og Steinhaugen
40 minutter fiske
Hennafjellet
Dennåvatnet
Fin fangst i Snerlitjønna
Fornøyd isfisker
Fornøyd rypejeger
Storfjellet
Copyright 2020 by DotNetNuke Corporation  |  Terms Of Use  |  Privacy Statement  |  Login  | 
Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!