Nyheter
25

Styret for Blåfjella felles kortområde bestemte i møte 21. august 2019 følgende:


Baglimit innføres for hele sesongen 2019. Baglimiten settes til 2 ryper pr. jeger pr. dag.
Actions: E-mail |

Post Rating

Sammarbeidspartnere Minimize
Minimize
Hennafjellet
Dennåvatnet
Hjelmen
Rognskogfjellet
Fornøyd isfisker
Isfiske på Dennåvatnet
Røye i Rognskogvatnet
Røye på tørr grunn
Fin fangst
Stolt fisker
Copyright 2020 by DotNetNuke Corporation  |  Terms Of Use  |  Privacy Statement  |  Login  | 
Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!