Nyheter
26

Salgs- og fangstatistikker er nå oppdatert med tall fra 2018. Oversikten over fanget fisk, skutte ryper og solgte jakt- og fiskekort er ajour pr 31.12.2018. Vi takker alle som har bidratt ved å rapportere fangsten sin i 2018.

Statistikkene finner en under menyvalget <Fiske> og <Rypejakt>.

Som en ser så er det flere og flere som rapporterer for hvert år.
Actions: E-mail |

Post Rating

Sammarbeidspartnere Minimer
Minimer
Hjelmen
Røye i Rognskogvatnet
Ryphaugen og Steinhaugen
Fornøyd rypejeger
Isfiske på Dennåvatnet
Røye på tørr grunn
Storfjellet
Fiske på Botnavatnet
Fin fangst i Snerlitjønna
Hennafjellet
© Copyright 2019 av Blåfjella  |  Betingelser for bruk  |  Uttalelse om privatliv  |  Logg inn  | 
Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!