Nyheter
01

Nå er vi over i mars måned og siste måned av årets jakt på smårovvilt. Fra 1. april 2019 starter vi på igjen med en ny sesong og blanke ark.

Vi oppfordrer derfor våre jegere om en siste innsats i inneværende sesong. På menyvalget Fellingsbørs kan dere følge med på jaktutviklingen.

Skitt jakt...

Actions: E-mail |

Post Rating

Sammarbeidspartnere Minimize
Minimize
Hennafjellet
Storfjellet
Isfiske på Dennåvatnet
Steinsetertjønna
Rognskogfjellet
Hjelmen
Fin fangst
Dennåvatnet
Fornøyd isfisker
Fin fangst i Snerlitjønna
Copyright 2019 by DotNetNuke Corporation  |  Terms Of Use  |  Privacy Statement  |  Login  | 
Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!