Nyheter
25
Styret for Blåfjella felles kortområde ble i møte 24. august 2017 enige om følgende:

Baglimit innføres for hele sesongen 2017. Baglimiten settes til 2 ryper pr. jeger pr. dag.
Actions: E-mail |

Post Rating

Sammarbeidspartnere Minimer
Minimer
Botnavatnet
Dennåvatnet
Fornøyd isfisker
Røye på tørr grunn
Storfjellet
Fin fangst
Slukfisker
Røye i Rognskogvatnet
Stolt fisker
Fiske på Botnavatnet
© Copyright 2018 av Blåfjella  |  Betingelser for bruk  |  Uttalelse om privatliv  |  Logg inn  | 
Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!