Nyheter
25
Styret for Blåfjella felles kortområde ble i møte 24. august 2017 enige om følgende:

Baglimit innføres for hele sesongen 2017. Baglimiten settes til 2 ryper pr. jeger pr. dag.
Actions: E-mail |

Post Rating

Minimer
Dennåvatnet
Røye på tørr grunn
Fin fangst
Rognskogfjellet
Steinsetertjønna
Hjelmen
Fornøyd isfisker
Fornøyd rypejeger
Slukfisker
Ryphaugen og Steinhaugen
© Copyright 2017 av Blåfjella  |  Betingelser for bruk  |  Uttalelse om privatliv  |  Logg inn  | 
Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!