Nyheter
15

Vi har lansert et nytt tilbud. Blåfjella har fra 15. juni 2017 tatt over skuddpremieordningen fra de fem grunneier-/utmarkslaga som er tilknyttet Blåfjella. I tillegg innfører vi skuddpremier på flere arter. Det er nå skuddpremier på mårhund, rødrev, mår, grevling, mink, røyskatt, kråke og ravn. Vi innfører også en poengstatistikk over fellinger som skjer i løpet av jaktåret.

Kort for jakt på smårovvilt kan løses på www.inatur.no og mere informasjon om jakta på smårovvilt finner du her under menyvalget <Smårovvilt>.

Actions: E-mail |

Post Rating

Sammarbeidspartnere Minimer
Minimer
Storfjellet
40 minutter fiske
Røye på tørr grunn
Dennåvatnet
Stolt fisker
Hennafjellet
Fornøyd rypejeger
Rognskogfjellet
Fin fangst
Botnavatnet
© Copyright 2019 av Blåfjella  |  Betingelser for bruk  |  Uttalelse om privatliv  |  Logg inn  | 
Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!