Nyheter
15

Vi har lansert et nytt tilbud. Blåfjella har fra 15. juni 2017 tatt over skuddpremieordningen fra de fem grunneier-/utmarkslaga som er tilknyttet Blåfjella. I tillegg innfører vi skuddpremier på flere arter. Det er nå skuddpremier på mårhund, rødrev, mår, grevling, mink, røyskatt, kråke og ravn. Vi innfører også en poengstatistikk over fellinger som skjer i løpet av jaktåret.

Kort for jakt på smårovvilt kan løses på www.inatur.no og mere informasjon om jakta på smårovvilt finner du her under menyvalget <Smårovvilt>.

Actions: E-mail |

Post Rating

Sammarbeidspartnere Minimize
Minimize
Fin fangst i Snerlitjønna
Rognskogfjellet
Hjelmen
Fiske på Botnavatnet
Stolt fisker
Slukfisker
Ryphaugen og Steinhaugen
Dennåvatnet
Røye på tørr grunn
Fornøyd isfisker
Copyright 2020 by DotNetNuke Corporation  |  Terms Of Use  |  Privacy Statement  |  Login  | 
Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!