Nyheter
08

Styret for Blåfjella felles kortområde ble i møte 7. september 2016 enige om følgende:

Baglimit innføres for hele sesongen 2016.

Baglimiten settes til 3 ryper pr. jeger pr. dag.

Actions: E-mail |

Post Rating

Sammarbeidspartnere Minimer
Minimer
Slukfisker
Fin fangst
Isfiske på Dennåvatnet
Steinsetertjønna
Storfjellet
Hjelmen
Røye i Rognskogvatnet
Fiske på Botnavatnet
Fin fangst i Snerlitjønna
Røye på tørr grunn
© Copyright 2020 av Blåfjella  |  Betingelser for bruk  |  Uttalelse om privatliv  |  Logg inn  | 
Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!