Nyheter
03

Fiskekort på SMS

Vi minner om at det fra 2016 er ny ordning med løsing av fiskekort på mobil. Det er generert nye koder og telefonnummeret er endret. Plakatene vi tidligere har satt opp i vårt område vil bli byttet ut i løpet av mai og juni 2016.

De nye kodene og telefonnummeret for døgn-, ukes- og sesongkort finner du også her.

Actions: E-mail |

Post Rating

Sammarbeidspartnere Minimize
Minimize
Storfjellet
Fin fangst i Snerlitjønna
Røye på tørr grunn
Steinsetertjønna
Hennafjellet
Isfiske på Dennåvatnet
Fornøyd isfisker
Rognskogfjellet
Dennåvatnet
Fin fangst
Copyright 2020 by DotNetNuke Corporation  |  Terms Of Use  |  Privacy Statement  |  Login  | 
Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!