Nyheter
21

Lørdag 20. februar 2016 ble det skutt gaupe i Engdalen Halsa. Eldre personer mener det må være mer enn 40 år siden sist det ble felt gaupe i Halsa kommune. Vi har tidligere fortalt om gaupe fotografert med viltkamera og gaupe påkjørt av bil, så det må sannsynligvis være økning av bestanden i vårt område.

Både Tidens Krav og Driva har omtalt fellingen.

 Gaupa som ble felt i Engdalen

Bilde fra Driva på nett (skjermdump).

Søndag ble gaupa kontrollert av Lars Olav Lund fra Statens Naturoppsyn som kontrollerte kjønn og vekt og fant ut at det var ei voksen hunngaupe og at den veide 15,7 kilo.

Actions: E-mail |

Post Rating

Sammarbeidspartnere Minimize
Minimize
40 minutter fiske
Botnavatnet
Fornøyd rypejeger
Slukfisker
Dennåvatnet
Fin fangst i Snerlitjønna
Steinsetertjønna
Fin fangst
Røye på tørr grunn
Ryphaugen og Steinhaugen
Copyright 2020 by DotNetNuke Corporation  |  Terms Of Use  |  Privacy Statement  |  Login  | 
Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!