Nyheter
18

Styret for Blåfjella felles kortområde ble i møte 17. september 2015 enige om følgende:

 

Baglimit innføres fra og med mandag 21. september 2015 og for resten av sesongen (23. desember 2015).

Baglimiten settes til 2 ryper pr. jeger pr. dag.

Actions: E-mail |

Post Rating

Sammarbeidspartnere Minimize
Minimize
Dennåvatnet
Botnavatnet
Stolt fisker
Røye på tørr grunn
Slukfisker
Fiske på Botnavatnet
Steinsetertjønna
Rognskogfjellet
Hjelmen
Røye i Rognskogvatnet
Copyright 2018 by DotNetNuke Corporation  |  Terms Of Use  |  Privacy Statement  |  Login  | 
Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!