Nyheter
28

Det rapporteres om godt isfiske på Dennåvatnet. Bildet under viser Eivind Brage Fjærli som på Palmesøndag fikk 2 fine fisker. Den største veide 900 gram og den andre 800 gram. Som agn brukte han hvitost! Flere bilder fra isfisket på Dennåvatnet kan du se under menyvalget Bilder og Fiskebilder.

Eivind Brage Fjærli med isfiskefangsten

Actions: E-mail |

Post Rating

Minimize
Fornøyd rypejeger
Fornøyd isfisker
Slukfisker
Steinsetertjønna
Fin fangst
Storfjellet
Ryphaugen og Steinhaugen
Fiske på Botnavatnet
Røye på tørr grunn
Hjelmen
Copyright 2017 by DotNetNuke Corporation  |  Terms Of Use  |  Privacy Statement  |  Login  | 
Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!