Nyheter
10

Stiftelse av Blåfjella

De 4 utmarkslaga i Halsa samt Åsskard grunneierlag i Surnadal ble i kveld  9. desember 2010 enige om å stifte et felles lag for å administrere salg av jakt- og fiskekort for hele området.

Det framlagte forslag til vedtekter ble etter en del endringer enstemmig vedtatt. Likeså ble den framlagte felles fiske- og rypejaktplan enstemmig vedtatt med noen få endringer.

Fra hvert område ble det valgt følgende representanter til styret:

Åsskard grunneierlag: Ole Peder Holten, medlem og Hans Johan Aarnes, varemedlem

Halsabygda storviltvald: Ivar Vullum, medlem og Ingebrikt Seter, varamedlem

Betna og Vågland Utmarkslag: Olav Blekken, medlem og Ragnhild L. Fjeldstad, varamedlem

Valsøyfjord Utmarkslag: Audun Flaten, medlem og Einar N. Botten, varamedlem

Lerviklandet, Rodal og Engdal Utmarkslag: Kjell Furnes, medlem og Lars Enge, varamedlem

Styret skal konstituere seg selv. Audun Flaten ble valgt til innkaller og møteleder av det konstituerende møtet.

Actions: E-mail |

Post Rating

Sammarbeidspartnere Minimer
Minimer
Røye på tørr grunn
Røye i Rognskogvatnet
Hennafjellet
Stolt fisker
Slukfisker
Storfjellet
Fin fangst i Snerlitjønna
40 minutter fiske
Fornøyd isfisker
Isfiske på Dennåvatnet
© Copyright 2019 av Blåfjella  |  Betingelser for bruk  |  Uttalelse om privatliv  |  Logg inn  | 
Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!