Nyheter

Entries for December 2010

22
Konstituering av styret i Blåfjella De valgte styremedlemmene i Blåfjella felles kortområde har i møte 21. desember 2010 konstituert seg slik...

[Les mer...]

10
Stiftelse av Blåfjella De 4 utmarkslaga i Halsa samt Åsskard grunneierlag i Surnadal ble i kveld 9. desember 2010 enige om å stifte et felles lag for å administrere salg av jakt- og fiskekort for hele området...

[Les mer...]

Minimize
Røye på tørr grunn
Storfjellet
Steinsetertjønna
40 minutter fiske
Fornøyd isfisker
Fin fangst
Slukfisker
Fin fangst i Snerlitjønna
Fiske på Botnavatnet
Hennafjellet
Copyright 2018 by DotNetNuke Corporation  |  Terms Of Use  |  Privacy Statement  |  Login  | 
Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!